Hírek

Intézményvezetői pályázat

(2018-08-29)

 

A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete munkatársat keres

 

Munkakör megnevezése: intézményvezető

Munkáltató: Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete

Munkavégzés helye: Kaposvár, Nyitott Kapu Hajléktalanok Gondozási Központja

A megbízás időtartama: határozatlan

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkakör általános leírása:

Az új munkatárs feladatai lesznek:

 • képviseli az intézményt;
 • felelősséggel tartozik az intézményi szabályzatok elkészítéséért és folyamatos aktualizálásukért;
 • felelősséggel tartozik az intézmény által ellátott feladatok megszervezéséért és a vonatkozó jogszabályokban, támogatási szerződésben, együttműködési megállapodásban meghatározott ellátás folyamatosságáért;
 • felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért;
 • felelősséggel tartozik a baleset-, illetve tűzvédelmi rendszabályok maradéktalan betartásáért;
 • dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy szabályzat nem utal más személy hatáskörébe;
 • együttműködik a társintézményekkel, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevőkkel;
 • gondoskodik a szakmai etika normáinak betartásáról és betartatásáról.

Az új munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások:

 • főiskolai, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet intézményvezető munkakörnél felsorolt végzettségek valamelyikének megléte;
 • a szociális ellátórendszer és jogszabályi környezet széleskörű és alapos elméleti ismerete;
 • szociális szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy azt két éven belül megszerzi;
 • felhasználói szintű MS Office-ismeretek (irodai alkalmazások);
 • ügyfelekkel szemben tanúsított segítőkészség és empátia.

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

 • felsőfokú szociális végzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus végzettségek valamelyike);
 • intézményvezetői gyakorlat;
 • szociális szakvizsga megléte;
 • a hajléktalan-ellátásban szerzett gyakorlat;
 • „B" kategóriás jogosítvány (gyakorlott gépjárművezetői tapasztalat);
 • a Magyar Vöröskereszt működésének ismerete;
 • a munkavégzés területének kitűnő helyismerete.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelentkezés feltételei, módja, határideje:

A jelentkezés feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • szellemi és fizikai cselekvőképesség;

Pályázati anyag összetétele:

 • részletes - 1 évnél nem régebbi arcképes - szakmai önéletrajz;
 • a szociális szakvizsga meglétét, vagy megszerzésére vonatkozó nyilatkozatot is tartalmazó motivációs levél;
 • a felsőfokú végzettséget igazoló bizonyítvány másolati példánya;
 • ajánlások.

Pályázati anyag benyújtásának módja:

 • elektronikus úton (pdf, jpeg, valamely Word által támogatott formátumban), a somogymegye@voroskereszt.hu e-mail címre elküldve;
 • postai úton a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. címre;
 • az elektronikus levél „tárgyában" vagy a postai borítékon kérjük az „Intézményvezetői pályázat" jelölést szerepeltetni!

Jelentkezés határideje: 2018. szeptember 20.

Pályázatok elbírálásának menete, határideje:

A pályázatok elbírálásának menete:

 • kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a „Jelentkezés feltételei, módja, határideje" bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra;
 • a kiválasztott pályázó (pályázók) egykörös személyi beszélgetésre lesznek behíva a munkáltató kaposvári székházába;
 • csak az interjúra behívott pályázó (pályázók) kerülnek visszatájékoztatásra;
 • Az álláshirdetés kiírója a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete fenntartja a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a kiírt álláshirdetést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja, és bármikor visszavonja (törölje).

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A munkába állás általános feltételei, legkorábbi időpontja:

A munkába állás általános feltételei:

 • a munkavállaló személyi okmányainak, gépjárművezetői engedélyének, iskolai végzettségeit-, illetve a munkakör ellátása szempontjából releváns szakképesítéseket igazoló bizonyítványok eredeti példányainak bemutatása;
 • eredeti, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása;

A munkába állás legkorábbi időpontja: 2018. október 15.

 

 

A kategória további hírei

Elhunyt Habsburg Ottó (2011-07-05)
 
Teljes hírarchívum

Következő véradás

júl.

22

hétfő

 • 8700 Marcali, Ziehl-Abegg u. 1-2. - 12:00-15:00
  Ziehl-Abegg Motor- és Ventillátorgyártó Kft.

Ezt követő időpont:
Július 23. (kedd)

 • 7432 Hetes, Vikár Béla u. 74. - 15:00-17:00
  Faluház
 • 7439 Bodrog, Kossuth L. u. 54. - 12:00-13:30
  Faluház
 • 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. - 08:00-15:00
  Kórház-Vérellátó

Adj vért, és ments meg 3 életet! »