Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

" Azért jöttem, hogy fény legyek,
melegség és alázat,
mely surran észrevétlenül
és átjárja a házat.
S ki vagyok?
A Szeretet! "

FÉNI

Fogyatékkal  Élők  Nappali  Intézménye

8660 Tab, Kossuth u. 77.

Telefon: +36-84-696-626

Email: feni.tab@voroskereszt.hu


A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének (FÉNI) fenntartója a Magyar Vöröskereszt Somogy Vármegyei Szervezete.


A FÉNI olyan személyeket lát el, akik tizennyolcadik életévüket betöltötték, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására részben képesek.

Ellátottjogi képviselő: Csetényi-Guba Mária E-mail: csetenyi.maria@obdk.hu Tel: 20/489-96-62 Fogadóidő: egyeztetés után egyénileg.


A nappali ellátás feladata:


- a napközbeni tartózkodás biztosítása,

- a társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása,

- az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése, így

- a személyes tisztálkodás biztosítása, illetve

- a személyes ruházat tisztításának biztosítása,

- igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése,

- szolgáltatások nyújtása:

- szabadidős programok szervezése,

- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz jutás segítése,

- hivatalos ügyek intézésének segítése,

- munkavégzés lehetőségének megszervezése,

- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,

- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.


Intézményünk korszerű, akadálymentes környezetben 24 férőhellyel biztosítja az értelmi,  érzékszervi és mozgásszervi fogyatékkal élők és autista személyek fizikai ellátását, mentális gondozását, biztosítja a képességeik, és készségeik fejlesztését, szinten tartását.

Fontosnak tartjuk, hogy a fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik ne szigetelődjenek el, ne maradjanak magukra problémájukkal. A
közösségbe való tartozás lehetőségét kínáljuk fel. Lehetőséget biztosítunk napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

Az intézmény biztosítja a korszerű fizikai, egészségügyi és mentális ellátást. Az ellátottak részére egyénre szabott fejlesztést, segítséget nyújtunk. Célunk, hogy a speciális szükséglettel élők a biztonság és az otthonosság érzése mellett növelhessék képességeiket és önállóságukat Az intézményben folyó életet elsődlegesen az ellátottak egyéni szükségletei határozzák meg. Ezek figyelembevételével a nappali intézmény a következőket biztosítja:
- igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését,
- speciális egyéni, ill. csoportos fejlesztést, foglalkoztatást,
- 8 órás szakmai felügyeletet,
- a szabadidő tartalmas eltöltését,
- a családi kapcsolatok ápolását,
- integrációt,
- tolerancia, megértés, türelem,
- önismeret, megbecsülés, munkatársak-ellátottak iránt,
- szakmai tudás, következetesség, kreativitás, összetartás.


Tárgyi feltételek

Az intézmény kialakítása a Tab, Kossuth Lajos utca 77-es szám alatti épületben történt. A 163 m2-es ingatlan a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete tulajdonában van. Az intézmény  a tárgyi feltételek vonatkozásában is megfelel az elvárásoknak. Különösen kedvező adottsága az ingatlannak az a zöldterület, amely lehetőséget biztosít a szabad levegőn való tartózkodásra, különböző foglalkozások, közösségi programok megvalósítására.

- 3 foglalkoztató helyiség

- konyha (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, villanytűzhely, edényzet )

- étkező

- iroda

- akadálymentesített férfi-női WC + tusoló

- férfi-női öltöző

- mosási lehetőség

- számítógépek internethozzáféréssel

- rádió, televízió, CD-DVD lejátszó

- megfelelő bútorzat

- terasz és udvar kültéri bútorzattal


Személyi feltételek

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének szakmai munkatársai:

1 fő  intézményvezető:

1 fő terápiás munkatárs

3 fő  szociális gondozó


Az intézmény által nyújtott szolgáltatások elemei, a tevékenységek

-         Az intézmény ellátottai részére közösségi szolgáltatásokat szervez (1/2000 77§)

-         Lehetőséget biztosít: napközbeni tartózkodásra, közösségi együttlétre, pihenésre, szórakozásra. Ennek helyszíne lehet az épületben kialakított társalgó, foglalkoztató, pihenő, a gondosan parkosított udvar és a terasz.

-         A foglalkoztatóhoz WC, zuhanyzó, öltöző rész is tartozik.

-         Mód nyílik könyvek, újságok olvasására, TV-nézésre, zenehallgatásra, játékokban, szervezett szabadidős, valamint szabadtéri programokban (pl. kirándulások) való részvételre, sportolásra, barkácsolásra és egyéb kézműves tevékenységekre. A programokat az ellátottak igényeit figyelembe véve, velük együtt készítjük.

-         Alapvető higiéniai szükségletek (személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása) kielégítését szolgálják a csúszásmentes burkolattal ellátott, kapaszkodókkal felszerelt mosdók.

-         Többfunkciós helyiség biztosítja a foglakoztatás és a szabadidős programok lebonyolításának lehetőségét.

-         Biztosított az igénybevevő állapotának megfelelő fejlesztés, kondíció-megtartás.

-    Szükség szerint megszervezzük az egészségügyi alapellátást és segítjük a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást.

-         Az intézmény által biztosított egészségügyi ellátás keretén belül felvilágosító előadásokat, tanácsadásokat szervezünk és mentális gondozást nyújtunk.

-    Igény szerint segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében.

-    Életvitelre vonatkozó és életvezetési tanácsadást nyújtunk.

-    Egyéni és csoportos megbeszéléseket bonyolítunk.

-    Munkavégzés lehetőségének szervezésében is partnerek (segítők) vagyunk.

-    Önszerveződő csoportok megalakulását és működését segítjük, helyiség és szakmai segítség biztosításával.


Az ellátás igénybevételének módja, feltételei

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az ellátás igénybevételét formanyomtatványon lehet kérelmezni (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. mell.) -  a nyomtatvány az intézményben beszerezhető.

Az ellátottak az intézmény szolgáltatásait térítésmentesen vehetik igénybe. Az igény szerinti étkeztetés térítési díjai  100 %-ban az ellátottakat terhelik.

 

Következő véradás

máj.

29

szerda

 • 7514 Tarany, Zrínyi Miklós u. 8. - 14:00-16:00
  Művelődési Ház
 • 7585 Háromfa, Kossuth L. u. 53. - 10:30-12:00
  Művelődési Ház

Ezt követő időpont:
Május 30. (csütörtök)

 • 7515 Somogyudvarhely, Kossuth L. u. 19. - 12:00-14:00
  Általános Iskola
 • 7588 Vízvár, Szent István u. 8. - 15:30-17:00
  Polgármesteri Hivatal

Adj vért, és ments meg 3 életet! »

Széchenyi 2020