HEFOP 2.2

 

HEFOP 2.2. projektek

Segítő kapcsolat - A társadalmi befogadás elősegítése a szociális szférában dolgozók képzésével

A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete mint pályázó a Menta Lelki Egészségvédő Egyesülettel konzorciumot alkotva segítő kapcsolatot alakított ki önkormányzati, önkormányzati társulásban működtetett és civil szervezetek által fenntartott szociális és gyermekvédelmi alapellátást  végző intézmények között. Az intézmények dolgozóinak és önkénteseinek több csoportban képzéseket szerveztünk, mellyel a kompetenciáikat kívántuk javítani annak érdekében, hogy a klienseiknek példát és segítséget tudjanak adni a családi és munkahelyi konfliktusok kezeléséhez valamint a munka világába való reintegrációhoz.

A projekt keretében kialakításra került a Magyar Vöröskereszt kaposvári székházának tetőterében egy 200 négyzetméteres akadálymentesen megközelíthető képzési centrum is.

A beruházás megvalósításához szakmai segítséget adott az együttműködő intézmények között szereplő Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete.

A projektben együttműködő intézmények és dolgozóik a munkájuk hatékonyságát javító együttműködést valósítottak meg.

A projekt zárásaként az együttműködők segítése érdekében egy külső tanácsadó szolgálat létrehozására is sor került.

Projekt megvalósítás: 2005.-2007.

Költségvetés: 25 500 000 Ft

 

Esélyteremtés - A társadalmi befogadás elősegítése a szociális szférában dolgozók képzésével

Akkreditált felnőttképzési intézményként a program keretében képzéseket szerveztünk több csoportban a szociális területen tevékenykedő szakemberek, önkéntesek részére azzal a céllal, hogy szakmai és módszertani ismereteket adjunk számukra a klienseik munkaerőpiaci esélyeinek és reintegrációjának támogatásához. A képzésekkel a közvetlen célcsoport munkaerőpiaci ismeretei bővültek, motivációik és kompetenciáik javultak, konfliktuskezelési technikákat sajátítottak el, együttműködést valósítanak meg, az információáramlás és a tapasztalatok átadása gyorsabb lett.

Projekt megvalósítás: 2009.

Költségvetés: 16 500 000 Ft

A projektek keretében megvalósított képzések

Mediációs készségfejlesztő tréning segítő szakemberek számára:

A szociális területen dolgozó szakemberek gyakran találkoznak olyan helyzetekkel, amikor a kliensek családi, illetve munkahelyi beilleszkedési problémáinak a hátterében elégtelen konfliktuskezelő képességük húzódik meg. Amikor egy szociális munkás a mediáció módszerével old meg egy családi, munkahelyi, közösségi konfliktust, egyben mintát is közvetít, módszert ad át, terjeszti az új szemléletet, amely azt eredményezi, hogy egy idő után a kliensek maguk is alkalmazzák a tanultakat. Az eredmény: jobb családi és munkahelyi kapcsolatok, hatékonyabb együttműködés, stabilabb beilleszkedés, kevesebb feszültség, kevesebb kilépés(válás és munkahelyelhagyás) a konfliktusos helyzetekből, kevesebb betegségbe menekülés.

 

Szupervízió:

A szociális szférában dolgozó szakemberek támogatást kapnak abban, hogy a hátránnyal, krizissel küzdő családokat, kiemelten azok gyermekeit alkalmassá tudják tenni a társadalmi beilleszkedésre, illetve a társadalmi környezetet a befogadásukra motiválni tudják. Képessé válnak a hasonló céllal működő más szervezetekkel a szakszerű és eredményes együttműködésre. A hatékony kommunikáció eszközeivel leküzdhetik az együttműködés intrapszichés , interperszonális akadályait. Önreflektiv képességük erősítésével megtanulnak saját személyiségük megújításán folyamatosan dolgozni.

Cél:

   1. A  hajléktalan életmód megértése, a hajléktalanok támogatására  képes professzionális,teherbíró szakmai személyiséget eredményező attitüd kimunkálása.
   2. A már működő  (siófoki) hajléktalan intézményben dolgozók eseteinek alapján szervezett  problémaközpontú szupervízió.
   3. A türelem, tolerancia, elfogadás képességének erősítése.
   4. Az átmenetileg vagy tartósan krizisállapotba került családok támogatását végző szakemberek felkészítése mindazoknak a hatásoknak a kezelésére, amik a szakmai tudásukon túl a személyes működésüket, érzelmeiket érintik meg.

      A szerepkompetencia túlléspésétől megtanulják megóvni magukat .

      Esetmegbeszélő team a közvetlen célcsoport számára:

      Olyan tanulási folyamat biztosítása, amely során a résztvevők elsajátítják annak munkamódját, hogyan lehet különböző szempontokat érvényesíteni egy eset megközelítésében, elemzésében. Csoportkeretek között, a csoport dinamikai történéseinek felhasználásával segítjük a résztvevőket a klienseikkel folytatott szakmai munkájuk élményeinek feldolgozásában, végiggondolásában.Az esetek folyamatos követésével hozzájárulunk azok megértéséhez. Mindezzel segítjük a kliensekkel végzett munka során a megfelelő szakmai szinvonal biztosítását és a szakemberek pszichés teherbíró képességének védelmét.

       

      Álláskeresési tanácsadásra felkészítő tréning.

      Az álláskeresési folyamat lépéseinek megtervezéséhez, gyakorlati megvalósításához nyújt segítséget. Megismerteti a hatékony álláskeresési technikákat, tisztázza a munkaerőpiaci viszonyokat, a munkáltatói szokásokat, azokat a szempontokat, amelyek alapján a munkáltatók kiválasztják a számukra legmegfelelőbb embert. Segítséget nyújt a hatékony módszerek alkalmazásához ( álláshelyek felkutatása, önéletrajz írása, kapcsolatfelvétel a munkaadókkal, felkészülés felvételi interjúra, beilleszkedés, munka megtartása, stb), az álláskeresés során felmerülő kérdések megválaszolásához, az elhelyezkedéshez.

       

      Az elhelyezkedési tanácsadás során a lehetőségek és az igények összehangolásával, az elhelyezkedéssel kapcsolatos nehézségek és buktatók ismertetésével a tanácsadó javaslatot tesz az egyén számára a pályázati tevékenység, az önéletrajzírás és az interjúra felkészülés témakörökben. A tanácsadás célja a hallgatók és az érdeklődő ügyfelek részére alternatívákat kínálni a sikeres elhelyezkedéshez, naprakész munkaerő-piaci helyzetre építve, az egyéni adottságokat figyelembe véve,  személyes, telefonos,  vagy internetes tanácsadás keretében. Amennyiben ez indokolt, a képzések felé orientálni az ügyfelet a munkaerő-piaci pozíció javítása érdekében.

      A munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák oktatása  4 napos csoportfoglalkozás, melynek célja, hogy a hallgató ismerje meg az álláskeresés folyamatát, amely előre megtervezett, célirányos,  rendszeres tevékenység. Ezt a folyamatot végigkísérve ismerkednek meg a résztvevők a hatékony álláskeresési módszerekkel. Azon eszközök és módszerek összességével,  mely javítja a kliens álláskeresési esélyeit, felkészül a munkaerőpiacon való sikeres szereplésre.

      Ezen módszerek alkalmazásával az egyén képes lesz

      1. felmérni saját munkaerőpiaci szerepét
      2. nformációt szerezni a képzettségének megfelelő álláslehetőségekről
      3. önéletrajzát, illetve pályázatát elkészíteni
      4. a felvételi beszélgetésen megfelelően és hatékonyabban kommunikálni
      5. munkába álláshoz kapcsolódó jogi kérdésekben eligazodni

         

        Következő véradás

        máj.

        29

        szerda

        • 7514 Tarany, Zrínyi Miklós u. 8. - 14:00-16:00
         Művelődési Ház
        • 7585 Háromfa, Kossuth L. u. 53. - 10:30-12:00
         Művelődési Ház

        Ezt követő időpont:
        Május 30. (csütörtök)

        • 7515 Somogyudvarhely, Kossuth L. u. 19. - 12:00-14:00
         Általános Iskola
        • 7588 Vízvár, Szent István u. 8. - 15:30-17:00
         Polgármesteri Hivatal

        Adj vért, és ments meg 3 életet! »

        Széchenyi 2020