TÁMOP 5.3.1-C

ÚSZT 3

 

Koppány-völgyi első lépés a munkavállaláshoz

 

A projekt keretében tervezett szolgáltatások, tevékenységek:

- Célcsoport toborzása, 40 fő kiválasztása.

- Együttműködési megállapodás megkötése a bevont célcsoport tagokkal.

- Egyéni fejlesztési tervek elkészítése a 40 bevont célcsoport tag számára.

- Diagnózis készítése a célcsoport tagokról.

- Állapotfelmérés elkészítése a célcsoport tagokról.

- Egyéni fejlesztési terv szerinti szolgáltatások végzése a célcsoport tagok számára.

- Munkaerő-piaci reintegrációs tréning 40 órás elméleti részének elvégzése mind a 40 célcsoport tag bevonásával.

- Munkaerő-piaci reintegrációs tréning 80 órás gyakorlati részének elvégzése azon 15 fő célcsoport tag bevonásával, akik nem fognak a betanító képzéseken részt venni.

- Mentálhigiénés programok biztosítása a célcsoport tagok számára, önkéntesek bevonásával.

- Munkába állási tanácsadás biztosítása a célcsoport tagoknak.

- Motivációs tréning, 80 órás, a teljes célcsoport számára.

- Házi gondozó képzés lebonyolítása, 15 fő célcsoport tag számára.

- Takarító OKJ-s képzés lebonyolítása, 10 fő célcsoport tag számára.

- Tabi ingatlan felújítási tevékenysége.

- Családi kompetenciák fejlesztése, önkéntesek bevonásával.

- Gyermekfelügyelet, igény szerint, önkéntesek bevonásával.

- Térségi fórumok tartása disszeminációs, motivációs és hálózatépítési célból.

- Munkakipróbálás. 15 fő bevonása a munkakipróbálási szakaszban, akik nem

vettek részt betanító képzéseken.

- Záró konferencia megrendezése, projektzárási és hálózatépítési céllal.

A képzések célja:

A szükségletfelmérésben feltárt és a szociális felzárkóztatás célrendszerében megjelenített kistérségi szociális feladatok ellátására olyan munkaerő kiképzése, amely maga is az érintett célcsoporthoz tartozik. Ezáltal a projekt két ponton is igyekszik enyhíteni a kistérségi problémákat: egyrészt képzéssel (rész)szakmát ad munkanélkülieknek. Másrészt olyan (rész)szakmát biztosít, amely adekvát a kistérségi szociális felzárkóztatás programjának munkaerő igényével.

A készségfejlesztések célja:

a célcsoport igényeinek tisztázása, munkavállalási aktivitásuk fokozása, a kudarcok miatt kialakult döntési bizonytalanság leküzdése, az önbizalom erősítése, a versenyképesség fokozása, és felkészítés a keményebbé vált munkaerőpiacra.

A készségfejlesztő csoportos foglalkozásokon a résztvevők olyan felnőtt oktatási módszerekkel találkoznak (csoportmunka, tanulási célok kialakítása), hogy újra legyen kedvük tanulni. Elemzik a szorongásokat és problémákat, bemutatják és gyakorolják azok kezelésének lehetőségeit, s kialakítják a konfliktusmegoldó- és kommunikációs készségeket. Egyéni-, szakmai célkitűzést dolgoznak ki, magatartási és szemléleti változásokat próbálnak ki, maguk fedezik fel rejtett képességeiket kreatív tevékenység közben, szembesítik az egyéni szakmaválasztási igényeket az egyes szakmákhoz szükséges feltételekkel és új szakmákról kapnak tájékoztatást. Kipróbálják kifejező és meggyőző készségüket (pl. szerepjáték), és az elhelyezkedés esélyeinek javítása érdekében egyéni kommunikációs formát alakítanak ki.

A szakmák, a munka világában végbemenő állandó és gyors változások következtében ma már senki sem remélheti, hogy az egyszer már megszerzett képesítése egész életében munkát biztosít számára. Fel kell készülni a változásokra, új ismeretek befogadására, elsajátítására. Az olyan képességek megszerzésére, amelyek rugalmassá és mozgékonnyá teszik az embereket (ezek a kulcsképességek), lehetővé teszik a munkanélküliek számára, hogy felkészülhessenek a megváltozott helyzetekre. A tanuláshoz nem szokott munkanélküliek az át- és továbbképző tanfolyamokon nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy követni tudják az anyagot. Éppen ezért fontos, hogy ügyfeleink motiválása során a képzést, továbbképzést mint munkaerő-piaci esélyeiknek javítását szolgáló eszközt kiemelten kezeljük és reális tanulási célokat tűzzünk ki. A munka világához kapcsolódó tanulási motívumok:

- produktív, közös munka,

- a munka és az élet racionalizálása,

- új kihívások,

- információszerzés a foglalkozásról, azt értékelni és megérteni.

Személyiséghez kapcsolódó tanulási motívumok: - kulcsképességek fejlesztése- szükségletek elemzése és mérlegelése, - viselkedés és beállítottság gyakorlása, - kommunikációs készségek elemzése és fejlesztése, - csoporton belüli szerep, - félelmek és nehézségek elemzése, legyőzése.


Projekt megvalósítás: 2011 - 2012.

Költségvetés: 45 000 000  Ft

 

Záró sajtóközleményünk a Somogyi Hírlapban:

záró sajtóközlemény

 

 

infoblokk
ESZA
NFÜ

Következő véradás

júl.

24

szerda

 • 7551 Lábod, Kossuth L. u. 87. - 14:30-17:00
  Művelődési Ház
 • 7553 Görgeteg, Kossuth L. u. 56. - 11:00-13:00
  a volt Tornaterem
 • 8660 Tab, Kossuth L. u. 79. - 11:30-17:30
  Magyar Vöröskereszt S. V.-i Szervezete Tab területi iroda

Ezt követő időpont:
Július 25. (csütörtök)

 • 8681 Látrány, Rákóczi F. u. 65. - 14:30-17:00
  Művelődési Ház

Adj vért, és ments meg 3 életet! »

Széchenyi 2020