Munkaerőpiaci

A T.Á.M.O.P 1.1.1 program keretében Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” tárgyú kiemelt projekt mentori szolgáltatása Somogy megyében.

A program mentori szolgáltatással kívánja elérni a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiacra való be- illetve visszajutását.

A program keretében a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Somogy megyében illetékes kirendeltségeivel együttműködve a rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek kívánja a rehabilitációját elősegíteni, foglalkoztatási esélyeiket javítani, a munkaerőpiacra történő visszatérésüket segíteni, illetve részt venni a tartós, fenntartható foglalkoztatásukhoz szükséges feltételek megteremtésében.

A mentorok foglalkoztatása az ajánlati kiírásban foglaltak szerint növekvő, majd csökkenő számban történik. Maximális létszámuk 11 fő.

A projekt megvalósítása során szorosan együttműködünk az illetékes munkaügyi kirendeltségekkel a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal.

A szolgáltatás megvalósításában részt vevő mentoroknak a mentori szolgáltatás keretében biztosítani kell:

· a rehabilitációs járadékban részesülőnek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele során történő információnyújtást, az önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadást, a beilleszkedéshez történő segítségnyújtást, személyes közreműködést és szükség esetén együttműködést a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel és személyekkel;

· a rehabilitációs megállapodásban foglaltak szerint rendszeres kapcsolattartást a rehabilitációs járadékban részesülővel, amely során figyelemmel kell kísérni a rehabilitációs járadékban részesülő mentális, fizikai és egészségi állapotát, a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását és közre kell működnie az akadályok elhárításában;

· tájékoztatási kötelezettség teljesítését a kirendeltség felé, ha a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását ellehetetlenítő körülmény merült fel, vagy a rehabilitációs megállapodásban foglaltak módosítása, illetve a rehabilitációs járadék időtartamának meghosszabbítása vált szükségessé;

· közreműködést a rehabilitációs megállapodás módosításában.

· folyamatos együttműködést köteles kialakítani a rehabilitációs terv, megállapodás előkészítésében, megkötésében részt vevő kirendeltségi rehabilitációs koordinátorral.

· a járadékos rehabilitációs tervének függvényében, de legalább havonta egy alkalommal rehabilitációs koordinátorral konzultációt folytat a terv végrehajtásának folyamatáról, a rehabilitációs terv elemeit érintő változásokról, amennyiben szükséges kezdeményezi a módosítását.

· szervezi a rehabilitációs járadékos rehabilitációs szükségleteit kielégítő szolgáltatásokat, ennek érdekében felméri a helyi erőforrásokat, elősegíti a szolgáltatásokhoz való hozzájutást.

· havi tevékenységét rehabilitációs naplóban rögzíti.

· a mentor a kirendeltség ügyfélfogadási idejében rendelkezésre áll a programba bevont személyek részére. Kérdéseiket lehetőség szerint megválaszolja, problémáik megoldásához segítséget nyújt. Amennyiben szükséges a kirendeltségi munkatársak vagy a programmenedzsment segítségét kéri.

· folyamatosan kapcsolatot tart a programmenedzsmenttel

· részt vesz az utólagos követő vizsgálatban.

Program kezdése: 2009. 03. 01.

Program  befejezése: 2013. 02. 28.

 

Következő véradás

okt.

24

kedd

 • 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. - 08:00-15:00
  Kórház-Vérellátó
 • 7526 Csököly, Petőfi Sándor u. 97. - 13:00-16:00
  Orvosi Rendelő
 • 8600 Siófok, Semmelweis I. u. 2. - 09:00-13:00
  Kórház-Vérellátó

Ezt követő időpont:
Október 25. (szerda)

 • 7516 Berzence, Szabadság tér 2. - 13:00-17:00
  Művelődési Ház
 • 8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 11. - 12:00-15:00
  Faluház

Adj vért, és ments meg 3 életet! »