Somogy Megyei Önkéntes Centrum

Bemutatkozik a Somogy Megyei Önkéntes Centrum

fejléc

 

ÚSZT 3

 

Pályázat száma: TÁMOP 5.5.2-10/4-2010-0004

Pályázat címe: Önkéntes Centrum Somogy Megyében

Kedvezményezett: Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete,

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft,

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület


2011. február 1-én kezdte meg Kaposváron a Szent Imre u. 8. szám alatt tevékenységét a Somogy Megyei Önkéntes Centrum, ahol minden információt az érdeklődők rendelkezésre bocsátunk az önkéntes tevékenységről.

A Magyar Vöröskereszt 1881-ben történt megalakulása óta tradicionálisan nagy hangsúlyt helyez működésében és programjainak lebonyolításában az önkéntesek munkájára. Szervezetünk tevékenységét  önkénteseink folyamatosan támogatják. Mindent lehet azonban jobban és hatékonyabban végezni; többek között ez is egy fontos motívum volt, amikor beadtuk pályázatunkat a TÁMOP 5.5.2. azonosítószámú kiírásra.

Önkéntes munkát végezni értékteremtő, hasznos dolog, amely fejleszti az önkéntes tevékenységet végzőt magát is. A gyerekek oktatása, nevelése során fontos cél, hogy később közösségük aktív tagjaivá legyenek. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik és a tartós munkanélküliség tendenciáit figyelembe véve, karrierjük első állomásaként nem kényszerülnek passzivitásba. A nyugdíjas önkéntesek számára pedig a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés ellenszere lehet az önkéntes tevékenység. Az önkéntesek legfontosabb motivációja a „jó érzés másoknak segíteni".

Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg, vagy csoportosan, rendszeresen, vagy alkalmanként, belföldön, vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek ellenszolgáltatás nélkül.

A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete a TÁMOP-5.5.2-10/4-2010-0004 számú „Önkéntes Centrum Somogy Megyében" című pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

ESZA
NFÜ

Projektmegvalósítás: 2011.02.01. - 2012.07.31.

Szeretnénk olyan, megyei hatókörrel rendelkező, az önkéntességet támogató, koordináló szervezetté alakulni, ami minél több önkéntest és fogadó szervezetet tömörít magában, nem csak a civil szektorból, hanem az állami és önkormányzati szektorból is. Valamint további célunk a szociális tevékenységeket ellátó szervezetek mellett szabadidős, kulturális, környezetvédelmi szervezetek, emellett a vállalatok érdeklődésének felkeltése az önkéntes munka iránt, a vállalati felelősségvállalás fontosságának hangsúlyozásával.

A projekt megvalósítás időszakában  (18 hónapon keresztül) számos programunk, rendezvényünk lesz, melyről folyamatos és rendszeres tájékoztatást szerezhetnek az érdeklődők a későbbiekben a honlapunk aloldalaként működő projekt honlapról. (

www.mvksomogy.hu)

Magyarországon az önkéntesség az utóbbi években a korábbinál lényegesen nagyobb mértékben fejlődött, ennek ellenére a szervezetek és intézmények túlnyomó többsége nem talál - vagy belső strukturális okokból adódóan nem is keres - önkénteseket, mindeközben sok olyan magánszemély van, aki információ hiányában nem jut el a lehetséges fogadó szervezetekhez, így nem tudja meglevő kapacitásait hasznosítani a közjó javára.

A fogadószervezetek biztosítják az önkéntes számára a terepet a tapasztalatszerzésre, egyéni fejlődésre, segítik és ösztönzik a munkahelyi kultúra megismerését, erősítve ezáltal a szervezetek erőforrásait, ismertségét.

Biztosítják az önkéntes tevékenység helyszínét, fogadják az önkénteseket, valamint ellátják őket feladatokkal.

Az önkéntes foglalkoztatása hozzájárul a fogadó szervezet munkatársainak tehermentesítéséhez, kapacitások felszabadításához.


Az Önkéntes Centrum szolgáltatásai:


 1. Népszerűsítés (magánszemélyek, szervezetek, döntéshozók és vállalatok részére )
 2. Tájékoztatás (önkéntesek és szervezetek tájékoztatása),  személyre szabottan vagy csoportos formában

Információs anyag készítése

 1. Közvetítés
  • Önkéntesek toborzása, regisztrálása, közvetítése
  • Fogadó szervezetek felkutatása, regisztrálása
 2. Képzés/felkészítés
  • Önkéntesek felkészítése (tanácsadás, képzés)
  • Szervezetek felkészítése (képzés, tapasztalatcsere, fórum)
 3. Kutatás
  • Megyei helyzetelemzés és igényfelmérés készítése
 4. Vállalati önkéntes programok szervezése
 5. Helyi érdekérvényesítés

 

infoblokk

Elérhetőségeink

Somogy Megyei Önkéntes Centrum és Információs Pontok elérhetőségei

Somogy Megyei Önkéntes Centrum
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.
Tel: 82/310-133 Fax: 82/512-611
E-mail: somogymegye@voroskereszt.hu
Honlap: www.mvksomogy.hu


Információs pontok:


Balatonlelle
8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 85.
E-mail: blelle@mvksomogy.hu
Területi munkatárs: Fejesné Magyaricza Anita

Barcs
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
E-mail: barcs@mvksomogy.hu
Területi munkatárs: Schulcz Györgyné

Csurgó
8840 Csurgó, Kossuth Lajos u. 1.
E-mail: csurgo@mvksomogy.hu
Területi munkatárs: Kovácsné Tóth Gabriella

Marcali
8700 Marcali, Noszlopy G. u. 10/A
Pf. 47.
E-mail: marcali@mvksomogy.hu
Területi munkatárs: Pappné Sebrek Csilla

Nagyatád
7500 Nagyatád, Baross G. u. 1.
E-mail: voroskereszt.natad@latsat.hu
Területi munkatárs: Baricsné Jankovics Rózsa

Siófok
8600 Siófok, Sió u. 6.
E-mail: siofok@mvksomogy.hu
Területi munkatárs: Alexy Erika

Tab

8660 Tab, Kossuth Lajos u. 79.

E-mail: voroskereszt.tab@gmail.com

Területi munkatárs: Tarné Babodi Rózsa

 

 

 

 

 

Fogadó szervezetek

Az Önkéntes Centrum várja a lehetséges fogadó szervezetek jelentkezését is!

 

Regisztrációs lap »

Segédlet bejelentéshez »

Képgaléria

 

Nyitórendezvény

Civilek éjszakája

Önkéntes road-show Nagybajomban

Hajmási Önkéntes-nap

Zárórendezvény

Linkajánló

Hasznos linkek:

http://www.onkentescentrumok.hu

http://www.onkentes.hu/

http://www.oka.hu

http://www.onkentesseg2011.hu

http://www.mobilitas.hu

 

Önindító program

 

Önindító Program - Önkéntesség Elterjesztése Magyarországon

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, és a hazai Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.5.2) keretében megvalósuló program legfontosabb célja, hogy megfelelő infrastruktúra jöjjön létre országosan az önkéntesség elterjesztésére és támogatására.

A program indítását több éves szakmai előkészítés valamint az ÖKA koordinációjával önkéntes központ fejlesztő munka előzte meg. Az ÖKA 2004 ősze óta dolgozik a megyei hatókörű önkéntes központok fejlesztésén, ennek a munkának az eredményeképpen jött létre az Önkéntes Központ Hálózat, melynek jelenleg 8 tagja van. Az Önindító Program minden megye egy-egy szervezete számára teremt bekapcsolódási lehetőséget, ezáltal még több megyében jöhet létre illetve erősödhet meg a helyi szintű önkéntesség fejlesztésével foglalkozó un. Önkéntes Centrum.

Az önkéntesség hazai fejlődésének fontos záloga egy olyan szervezeti kör kialakulása, mely szolgáltató és fejlesztő funkciói révén a helyi önkéntes programok támogatójává válhat. Az önkéntesek az élet számos területén megtalálhatóak, azonban továbbra is számos olyan terület van, ahol egyáltalán nem, vagy csak alig találkozhatunk velük. Az emberek nagy része még mindig csak ad hoc módon végez önkéntes tevékenységet hazánkban. Az önkéntesség a társadalmi aktivitás egyik legfontosabb megjelenési formája, mely fejlesztésére minden korábbinál nagyobb szükség van, hiszen a hagyományos közösségi támogató funkciók gyengülnek, a társadalomban egyre erősebben jelen van az elmagányosodás. Fontos, hogy e jelenségekkel szemben alternatívákat tudjunk felmutatni és erősödjenek az emberek összefogásán alapuló közösségi, civil kezdeményezések. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek, vagy akár az önkormányzati fenntartású intézmények hosszú távú, programokba és szolgáltatásokba is be tudjanak vonni önkénteseket, szükség van a tudatos fejlesztésre. E tekintetben lehet rendkívüli jelentősége az ország számos megyéjében megjelenő Önkéntes Centrumoknak. A hazai és más országokban működő önkéntes központoknak, kivételes katalizátor szerepük van, munkájuk eredményekét az önkéntesek sokkal könnyebben jutnak információhoz, biztonságos módon kerülnek kiközvetítésre, a szervezetek mind adminisztrációs, mind módszertani kérdéseikre válaszokat kaphatnak, így felkészültebben várhatják az önkénteseket.

Az Önkéntes Centrumok a TAMOP 5.5.2 intézkedésnek köszönhetően  két körben: 2010  valamint 2011 elejétől kezdik meg felkészülésüket és indítják szolgáltatásaikat a megye civil szervezetei, intézményei és magánszemélyei számára.

Az ÖKA elsődleges célja a megyei szinten létrejövő Önkéntes Centrumok munkájának támogatása. A centrumok felkészítését szakmai anyagok biztosításával, valamint szerteágazó területeken történő felkészítéssel (képzések, workshopok) kívánja elősegíteni. A felkészítő találkozókat az ÖKA az Önkéntes Centrumok munkatársai és az önkéntes témában jártas megyei kulcsszakértők számára szervezi. A felkészülés keretében a szervezetek megyei helyzetelemzést és igényfelmérést, majd a program során egy országos önkéntes kutatást végeznek, melyekhez az ÖKA biztosítja az egységesen alkalmazandó módszert. Az ÖKA mint a program országos koordináló szervezete az önkéntesség és a projekt hazai ismertségét kommunikációs és promóciós tevékenységekkel is erősíteni kívánja.

A program távlati célja az önkéntes tevékenységet vállalók számának, valamint az önkéntes tevékenységek hatékonyságának növelése.

Az ÖKA részéről a programban résztvevő munkatársak elérhetőségei:

F.Tóth András, szakmai vezető;  TEl.: 457-0614, E-mail: ftoth.andras@onkentes.hu

Tornóczi Zsófia, projekt menedzser Tel.: 457-0615, E-mail: tornoczi.zsofia@onkentes.hu

Farkas Emese, kommunikációs munkatárs Tel.: 457-0616, E-mail: farkas.emese@onkentes.hu

 

Önkéntes Centrumok:

Baranya Megyei Önkéntes Centrum

Nevelők Háza Egyesület

 

Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Centrum

Európa Jövője Egyesület

 

Békés Megyei Önkéntes Centrum

Béthel Alapítvány

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkéntes Centrum

Szikra Alapítvány az Önkéntesek Munkájának Támogatására

 

Budapest Önkéntes Centrum

Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány

 

Csongrád Megyei Önkéntes Centrum

Talentum Alapítvány

 

Életfa Önkéntes Centrum

Életfa Segítő Szolgálat Egyesület

 

Önkéntes Centrum Fejér Megye

Civil Szervezetek Regionális Szövetsége

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkéntes Centrum

United Way Kisalföld Alapítvány

 

Heves Megyei Önkéntes Centrum

Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezet

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum

Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat

 

Komárom-Esztergom Megyei Önkéntes Centrum

Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület

 

Pest Megyei Önkéntes Centrum

Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezet

NIOK Alapítvány

 

Somogy Megyei Önkéntes Centrum

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum

Szocio East Egyesület

 

Veszprém Megyei Önkéntes Centrum

Csalán Egyesület

 

Zala Megyei Önkéntes Centrum

Zalai Falvakért Egyesület

 

Vas Megyei Önkéntes Centrum

Hegypásztor Kör Egyesület

 

Önkénteseink tollából


A Gyöngyfa Napközi Otthon egy önkéntesének beszámolóját olvashatják ebben a cikkben. Talán nem is annyira beszámoló ez, mint hitvallás. Ági a Somogy Megyei Önkéntes Centrum segítségével került kapcsolatba az otthonnal - és ettől fordulatot vett az élete.


Tégy jobbá egy közösséget!


Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet személyes akaratodból végezhetsz, a közös jó érdekében, magadért és másokért, fizetés nélkül. Közben rengeteg tapasztalatot gyűjtesz, közösségben dolgozol, megtanulsz alkalmazkodni és megtapasztalod, mennyi erőt ad a mindennapjaidhoz az, ha önzetlenül segítesz.


Sokféle tevékenység közül választhatsz; én a Gyöngyfa Napközi Otthont segítettem 1-2 hónapos munkámmal. Az önkéntesség több mint egy gyakorlat egy bizonyos ügy elvégzése érdekében. Bízni abban, hogy szebbé-jobbá lehet tenni egy közösséget!


A napközi és az alapítvány munkatársainak hitvallása: nem az a legfontosabb, hogy a fiatalok értelmi képességei alacsonyabbak az átlagosnál, hanem az, hogy embertársi kapcsolataikban kiegyensúlyozott, „TELJES ÉLETET" éljenek.


Segítő munkámmal a tanköteles korból kikerülő, középsúlyos értelmi sérült fiataloknak próbáltam megfelelő környezetet teremteni a további fejlődésükhöz.

Szívesen hallgatnak zenét, énekelnek. Rengeteg dalt tudnak kívülről, amit Ildikó - az intézmény vezetője - zeneszeretetének köszönhetnek. Közben táncolnak, jól érzik magukat. Jó látni, ahogy egyre többen gyűlnek a gitár köré, s élvezik a zene átütő erejét. Az egyéni- és csoportfoglalkozások segítik a képességek és készségek fejlődését. Vannak, akik a kézműves technikákkal ismerkednek, velük például gyöngyöt fűzünk. A lényeg, hogy segítséget kapjanak egyéni elképzeléseik megvalósításához. Ha kell, tollasozunk velünk, vagy éppen memória játékot játszunk, rajzolunk, színezünk. Mindegyikük más iránt fogékony. Kora délutáni látogatásaim célja és feladatom az volt, hogy támogassam őket a szabadidejük kellemes és hasznos eltöltésében.


Jó érzéssel tölt el, ha közöttük lehetek! Őszinte mosollyal az arcukon fogadnak, néhányan már tudják a napot, mikor megyek, és várnak. Érdekes és gondolatébresztő volt számomra a velük töltött időszak, és máskor is szeretném önkéntesként segíteni őket! Hiszem, hogy a megújuló emberi környezet, más és más foglalkozások, programok boldoggá teszik őket, és segítik fejlődésüket.


Ha teheted, segíts Te is!


Szekér Ágnes

Önkéntes animátor

Kaposvár

 

 

ÖNKÉNTESKEDNÉK!

Önkéntes regisztrációs lap »

 

ÖNKÉNTEST KERESEK!


Kedves Önkéntesek!

Az alábbi dokumentumok azokat a lehetőségeket tartalmazzák, ahova jelenleg önkéntesnek lehet jelentkezni. Szintén letölthetőek a fogadószervezeti együttműködés és a regisztráció dokumentumai. Jó böngészést kívánunk! :)Önkénteseket keresünk »

Fogadószervezet együttműködési megállapodás»

Önkéntes lehetőség regisztrációs tábla »


Közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél

Rólunk írták

 

Somogyi Hírlap 2012.07.27.

Szakmai anyagok

Önkéntes törvény »

Törvény kiadvány magánszemélyeknek »

Törvény kiadvány szervezeteknek »

Vállalati önkéntesség

Fejléc

 

2011. az Önkéntesség Európai Éve, ezért az önkéntesség különös hangsúlyt kap(ott), mind a média, mind pedig a kormány oldaláról.

Az elmúlt egy-két évben már Magyarországon is egyre több cég ismeri fel a vállalati önkéntes programokban rejlő lehetőségeket, vagyis azt, hogy dolgozói számára lehetővé tegye az önkéntes programokban történő részvételt, s egyben ezzel is segítse a környezetében lévő helyi közösségeket. A társadalmi felelősségvállalásnak ez a formája tőlünk nyugatabbra már gyakori és bevett módja a cég iránti lojalitás erősítésének, a csapatépítésnek, és a cég közösségi szerepvállalásának.

Az eddigi tapasztalatok alapján a vállalati önkéntes programok legfőbb hozadéka:

 • az együttműködés fejlesztése
 • egymás jobb megismerése és nagyobb nyitottság kialakulása
 • az elhivatottság, lojalitás elmélyedését, valamint fluktuáció csökkenése
 • a közös maradandó alkotás, mely egyben fejleszti az egyéni készségeket
 • kizökkenés a hétköznapokból, melynek hatására a munkavállalók energiával töltődnek fel és egy kellemes élménnyel gazdagodnak

Számos önkéntes tevékenységet lehet végezni a válallati önkéntes programok keretében pl.

 • iskolákban, óvodákban, egyéb intézményekben karbantartási munkálatok (kerítésfestés, játszótér javítás stb.)
 • gyermekvédelmi, szociális intézményekben élőknek ajándékkészítés (közösen vagy önállóan)
 • gyermekvédelmi, szociális intézményekben élőknek műsor előadása

Bízunk benne, hogy felkeltettük érdeklődését és felkeres bennünket! Tegyen egy lépést Ön is azért, hogy itthon is a vállalati kultúra szerves részévé válhassanak és fejlődhessenek a vállalati önkéntes programok!


További kérdéseivel kérem forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:Boldizsár Szilvia

szakmai vezető

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete

Somogy Megyei Önkéntes Centrum

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.

Tel: 82/310-133

e-mail: somogymegye@voroskereszt.hu


 

Következő véradás

ápr.

24

szerda

 • 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. - 10:00-17:30
  Művelődési Ház
 • 8719 Böhönye, Fő u. 47. - 13:00-16:00
  Művelődési Ház

Ezt követő időpont:
Április 25. (csütörtök)

 • 8624 Balatonszárszó, Szóládi u. 20. - 13:30-16:30
  Művelődési Ház

Adj vért, és ments meg 3 életet! »

Széchenyi 2020