Nyitott Kapu

Magyar Vöröskereszt Somogy Vármegyei Szervezetének Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központja

 

 

Címe:

7400 Kaposvár, Rózsa Ignác u. 1.

Tel: 70/933-8169, 82/510-982

Email: nyitottkapu.hgk@voroskereszt.hu

A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének Nyitott kapu Hajléktalan gondozási központja

A Magyar Vöröskereszt Somogy Vármegyei Szervezete 2008. január 2-tól működteti a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központot Kaposvárott.

Intézményünk biztosítja a hajléktalanok és az átmenetileg nehéz szociális helyzetbe kerülő emberek ellátását. Szakmai programunk kialakításakor figyelembe vettük az érvényben lévő jogszabályokban foglalt előírásokat, a szakmai trendeket, és más, a Magyar Vöröskereszt által működtetett intézmények gyakorlatát, tapasztalatait is.

 

A Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ célja, hogy a magukat fedélnélkülinek valló személyeket a szociális munka eszközei és módszerei segítségével, a rendelkezésre álló intézményi eszközökkel, szolgáltatásokkal, állapotukhoz igazodóan, a lehető legnagyobb és legsokoldalúbb segítségben részesítse.

Szakmai létszámuk 9 fő, akik rendelkeznek az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről határozó szakmai végzettségekkel.

 

Ellátottjogi képviselő: Benczéné Bogárdi Andrea E-mail: bogardi.andrea@obdk.hu, tel:20/489-95-76. Fogadóidő: egyeztetés után egyénileg.

 

Munkánkat egyénre szabottan, az ügyfelekkel közösen kialakított, elkészített gondozási tervek végrehajtásával segítjük. Az intézményen belül pedig a közösségi élet, a családi, társadalmi-, és a munkakapcsolatok alakításának megszervezésével végezzük. Segítjük az ellátottak hivatalos ügyeinek intézését, javaslatokat készítünk gondozottjainak problémáik megoldására. Önállóan is, és kapcsolataink révén is, igyekszünk megoldani a városban keletkezett, a hajléktalanokat érintő szociális válsághelyzeteket. Egészségügyi, jogi és ügyintézési tanácsadást végzünk. Segítjük a hajléktalan emberek és családtagjaik kapcsolatainak javítását. Egész évben működtetünk utcai gondozószolgálatot. A szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlásokat, a természetbeni és anyagi támogatásokat közvetítjük ügyfeleinknek. 2008 májusától önálló hajléktalan háziorvosi praxis keretében orvosi ellátást is biztosítunk heti 30 órában.

 

Az Éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka napi 14 órán át tart nyitva, 18-08-ig. A nyitva tartási időben tisztálkodásra, mosásra és szárításra, kulturálódásra nyugalmas alvásra biztosít lehetőséget a rászorulóknak. E részegységben, négy órában szociális munkás lát el ügyeletet. Az esti órákban vacsora kiegészítést biztosítunk. Külön zárható értékmegőrző szekrény áll minden gondozottunk rendelkezésére. Nagyobb értékeiket elkülönítve tároljuk.

 

Az Átmeneti szállás 16-08-ig tart nyitva. A napi nyitva tartási időn belül az ellátottak szociális és mentális gondozását is biztosítja. E tevékenység időtartama nem kevesebb, mint a nyitva tartási idő egyharmada. A szociális és mentális gondozást egyéni nyilvántartó lapon rögzítjük, róluk az előírt egységes számítógépes nyilvántartást vezetünk.

Népkonyha a rászorulók számára napi egyszeri meleg étel elfogyasztására ad lehetőséget, szociális munkás elérhetőségével. De biztosítjuk a fürdési, tisztálkodási, mosási, szárítási lehetőségeket is.

Nappali melegedő 10-18-ig tart nyitva. Napközben pihenésre, hasznos időtöltésre (tévé, videó, DVD, játék, olvasás: könyv, újságok, bajnokságok stb.) mosásra, információk szolgáltatásra, ügyintézésre, étkezésre biztosít lehetőséget, együttműködve az utcai szociális szolgálattal. A nappali melegedő működéséhez igazítva tartjuk nyitva az intézmény könyvtárát (közel 4000 kötettel, folyóiratokkal). A könyvtárban a tartózkodás mellett internet-hozzáférést, egyéni hiányosságok leküzdésének pótlását (olvasás, írás gyakorlása) is biztosítjuk. Külön helyiségekben lehetővé tesszük és szervezzük a kiscsoportos beszélgetéseket. A munkaerő-piaci helyzetük megváltoztatása, javítása érdekében tanfolyamokat, speciális igények kielégítését szolgáló foglalkozásokat szervezünk.

 

Az Utcai szociális szolgálatra kiemelt figyelmet fordít intézményünk. A szervezeti egységek nyitva tartásának idejében is biztosítja az utcai szociális munka során kialakított kapcsolattartási rendet a kliensek, és a segítők között. Minden munkatársunk végez utcai szociális munkát. Célunk az ellátatlan, utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése Kaposvár és Kaposvár Kistérsége területén is. Utcai munkásaink meghirdetett ügyeleti időben, telefonos személyes elérhetőséget biztosítanak a hozzájuk fordulóknak. A felderítettek "vackairól", folyamatos térképet készítünk. A felderítés az érintettek igényeinek felmérését is tartalmazza.

Ezekre az igényfelmérésekre, valamint szolgálatunk folyamatos és körültekintő működésének eredményének köszönhetően az utcán életvitelszerűen élők számára - folyamatosan - sokféle szolgáltatást hoztunk létre és működtetünk.

Ezek közül a legfontosabbak: A krízisidőszakban minden nap - meghatározott találkozási pontokon - teát és élelmet, illetve egy hétre való ételadományt adunk.(De nyáron, a 25 Cº feletti hőmérséklet esetén ún. Vizesjáratokat működtetünk.) Minusz öt fok alatt naponta kétszer járjuk be a találkozási pontokat, illetve felkeressük - a Vacoktérképünk alapján - a hajléktalan embereket. Minusz tíz fok alatt napi háromszor is bejárjuk a az ismert, felderített helyszíneket. Folyamatosan fürdésre, mosásra biztosítunk lehetőséget az intézményben. Szükség esetén "behozzuk" a hajléktalan embereket az intézménybe.

 

Külön ún. krízisszobát működtetünk azokra az esetekre, amikor ügyfeleink -állapotuk miatt egyébként - nem vehetnék igénybe az intézmény szolgáltatásait pl. ittasság.

Folyamatosan lehet az utcai szociális szolgálatnál -díjmentesen - hálózsákot kölcsönözni (március 31.-ig), a kölcsönzés lejárta után kitisztittatjuk, hogy ismételten felhasználható legyen. Ugyancsak hetente biztosítjuk az utcán életvitelszerűen tartózkodók részére az ún. heti ellátmányt. Ezt a szolgáltatást az érintettek kérték, mert a város külterületein laknak, nem érnek be naponta a teásjáratainkra. Biztosítjuk az orvosi ellátást, a betegszobát is a rászoruló ügyfeleinknek..

 

Minden olyan  lehetőséggel rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik az utcán élő hajléktalan emberek állapotának elviselését, javítását egész éven keresztül.

Szociális információs szolgálat 24 órán keresztül működik, melynek elsődleges célja krízishelyzetek megoldása, a szolgálatok szervezése, kapcsolattartás más intézményekkel. Tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról, folyamatos segítségnyújtás. Kapcsolatot tart a Diszpécserszolgálattal.

Az egyéni esetkezelés során az Etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, a klienseket egyenrangú félként, az emberi méltóságot szem előtt tartva, az önfenntartó képességét erősítve segítjük. Az egyéni esetkezelés alatt a döntéseket közösen hozzuk meg gondozottjainkkal, de a kezdeményezést átengedjük a kliensnek.

Következő véradás

máj.

29

szerda

 • 7514 Tarany, Zrínyi Miklós u. 8. - 14:00-16:00
  Művelődési Ház
 • 7585 Háromfa, Kossuth L. u. 53. - 10:30-12:00
  Művelődési Ház

Ezt követő időpont:
Május 30. (csütörtök)

 • 7515 Somogyudvarhely, Kossuth L. u. 19. - 12:00-14:00
  Általános Iskola
 • 7588 Vízvár, Szent István u. 8. - 15:30-17:00
  Polgármesteri Hivatal

Adj vért, és ments meg 3 életet! »

Széchenyi 2020